Founder Members

Founder Members:
Dr. Madhuri Rana Singh
Dr. Arzu Rana Deuba
Pramada Shah
Bandana Rana
Uma Rajya Laxmi Shah
Late Manisha Singh
Sadhana Malla
Chadani Thapa